Samhälle

Lilith

Published

on

Av bibelns alla karaktärer och figurer är få lika intressanta som Lilith. Vare sig det handlar om bilden av en okontrollerbar och obehärskad kvinna eller som en symbol för feminismen, har Lillith genom historien burit många olika roller i samhället. Som Adams första fru var hennes framträdande i bibeln kort och tumultartat.

I den här artikeln skall vi ta en närmare titt på detta bibliska fruntimmer. Vem var hon, hur läser hennes saga samt vad som blev av henne kommer att tas upp. Likväl intressant ur ett teologiskt som sociologiskt perspektiv, vänder vi blicken bakåt ett par årtusenden för att lära känna den kristna trons första kvinna på jorden!

Lilith – Ond eller god?

Vi känner alla till kristna versionen av människans ursprung. Faktum är att kristendomens heliga text, Bibeln, lägger ett ganska så stort fokus på jordens, mannens och kvinnans skapelse. Gud, det allvetande övernaturliga väsendet som religionen är baserad på, tog sig sju dagar till att klistra ihop vår planet med alla skogar, träd och vattendrag.

Djur och växter tog plats på denna nya himlakropp vi kallar jorden, vilken enligt den kristna läran enbart har existerat i ett antal tusen åren. Även om den moderna vetenskapen bastant har förkastat denna kreationsteori, så är detta vad man trodde i flertalet århundraden. När det kommer till vår uppståndelse, skall detta ha skett i samband med att gud skapade sitt Eden.

Enligt bibelns inledande text beskrivs den första människan som en man vid namn Adam. Han representerar den perfekta skapelsen, en avbild av gud själv. Dock fann sig Adam i en ganska så påträngande ensamhet som den enda homosapien på jorden. För att korrigera detta såg gud till att även slänga in en kvinna i bilden.

Genom ett smått kirurgiskt ingrepp kunde gud få händerna på ett av Adams revben. Denna skelettkomponent användes sedan till att utforma en kvinna till den kärlekssökande mannen. Hon fick bära namnet Eva och var även hon en avbild av gud, om än olik från det manliga könet.

Adam och Eva levde tillsammans i lycka och harmoni fram tills det att den sistnämnde lurades till att bryta några viktiga regler som gud satt upp. Vi känner alla till historien. Dock finns det en karaktär i bibeln som möjligtvis kan vara relativt okänd. Det är berättelsen om Lilith, som enligt den Första Moseboken var Adams ursprungliga hustru.

Demonen

Den bibliska beskrivningen av Lillith var, som nämnt ovan, som den första kvinnan att ta sin plats bredvid Adam. De två skall dock ha haft en svår relation. Såsom texten förklarar det, skall Lilith inte ha valt att underordna sig Adams önskningar. En ”fri själ” som vägrade vara bunden vid sin man, var hon ett inslag i bibeln som fördömdes starkt.

Det hela gick så långt att hon beslutade sig för att lämna såväl Adam som Eden, och därmed även gud, bakom sig. Förargad och besviken gick så Adam till gud och beskrev den rådande situationen med sin bångstyriga hustru. Gud var möjligen än mer irriterad än Adam över Lilliths beteende och bestämde sig följaktligen för att bannlysa henne från såväl hans gunst som från människosläktet.

Därefter har Lilith blivit omnämnd som något ondskefullt i den kristna kulturen. Hon förlorade sin mänsklighet och omvandlades till en kvinnlig demon. Hur denna utveckling tog vid är ganska så förståeligt om man läser bibeln ur ett patriarkalt perspektiv. Som religion är kristendomen till stor del mansdominerad. I det anseendet var bibelns Lilith en lärdom för kristna män att hålla sina fruar och döttrar under uppsikt.

Vidare har Lilith i såväl den kristna som den populära kulturen burit vägen för att en ny typ av demon tagit sin plats i vår uppfattning av helvetets här. En Mara, eller en Succubus, är en demon i kvinnlig form som nyttjar sin sensualitet till att locka män bort från gud till djävulens omfamning. Adams första hustru var även den första demonen av det här slaget.

I det hela var beskrivelsen av Lilith nästan skrämselartad. Man kan föreställa sig ett par skrivkunniga män under bronsåldern som såg kvinnor som något farligt om de inte kunde kontrolleras. På så sätt fann sig denna bibliska gestaltning av en kvinna inpräntad i text, en varning om vad som kan komma ske med ”fruntimmer” om makens piska inte viner när den skall. Det var likväl en varning till kvinnor: Om de inte infinner sig i männens lagar och regler kommer de att överges av gud.

Det som skiljer Lillith från Eva är just det fria valet. Även Eva förrådde såväl gud som Adam genom att äta ett äpple från visdomens träd. Dock blev hon manipulerad att göra så av djävulen. Med denna händelseutveckling fråntas hon en liten del av skulden, vilken i bibeln i stället ersätts med en beskrivning av kvinnan som ”mentalt svagare” och mer ”lättpåverkad” än mannen. Gestaltningen av Eva som naiv och okunnig resulterade i än mer argument för att kvinnan skall underkuva sig mannens vilja.

Det finns dock en annan bild av Adams första hustru, en som inte beskriver henne som något demoniskt. Lilith kan ses som en förkämpe till feminismen och kvinnans egenrätt.

Feministisk förebild

Det är inte alltid lätt att gå mot strömmen. Bryter man mot samhällets normer, kan detta leda till att man blir utesluten eller brännmärkt som ”annorlunda”. Ibland måste man dock sätta ner sin fot och leva utefter sina egna önskningar, en fri själ. Det här är den andra bilden av Lilith som finns, en kvinna obunden till varken man eller gud.

Feminism som ord må vara något vi idag förknippar med en modern världsåskådning. Själva ordet är relativt nytt, dock är tankarna som ligger bakom det gamla som dagen. Genom århundradena har personer som kvinnorörelser arbetat för att få ett mer rättvist och jämställt samhälle att leva i.

Detta ägde rum redan innan kristendomen spred sig över Europa, men blev dock alltmer frekvent och starkare efter att bibeln tagit sin plats i bokhyllan. Av det drös av olika religiösa åskådningar som existerat på den europeiska kontinenten genom åren, är kristendomen och dess monoteistiska likar (tex. Islam) de mest restriktiva när det kommer till kvinnors rättigheter. Det var minst sagt olyckligt att dessa blev de etablerade religionerna.

Som sagan om Lilith vittnar om, fanns det tidigt en oro över kvinnors potentiella makt över sitt eget liv som hem. Hon var dock ett fenomen som slog sig fri från den kontroll som Adam försökte ha över henne. Det är den fria kvinnan som stått i fokus för feministiska rörelser, där hennes bestraffning lyfts fram som en grym och oförtjänt behandling av ett oförsonligt patriarkalt system.

Till skillnad från Eva var det av egen, fri vilja som Lilith slog undan kedjorna från sina anklar och tog resan ut i världen. Agerandet krävde en stor dos av mod, att ge sig ut i det okända, bort från säkerheten och förtrycket. Där män och religiösa skribenter såg en demon, såg kvinnorna en förkämpe för deras rättigheter. En stark figur som inte kände något behov av en man vid sin sida för att finna sin väg fram i livet.

Oavsett hur man vill se på Lilith, så är hon otvivelaktigt en mycket intressant karaktär i bibeln. Hennes berättelse och framträdande i världens populäraste bok genom tiderna är mycket kort, men har lämnat efter sig spår som än idag bär på ett viktigt budskap. Genom kristendomens första 1900 år levde kvinnor i ett för dem förtryckar-samhälle, med lite att klänga sig fast vid när det kom till deras egen värdighet och rättigheter. Sagan om Lilith var en av de få facklorna i mörkret. Fördömd som demon av män, står hon upphöjd som en symbol för självständighet och fri vilja av kvinnor.

Click to comment

Sport

Exit mobile version