Anslut oss

Samhälle

Horoskop

Published

on

Horoskop

Horoskop har blivit otroligt populär under de senaste tio åren, och anledningarna till detta är många. I den här artikeln kommer du att få lära dig mer om horoskop, den uråldriga metoden där man spår i stjärnorna. 

Vi kommer att fördjupa oss mer i vad horoskop egentligen är, hur den relaterar till astrologin och vilka stjärntecken som används till horoskopen och varför du ska läsa horoskop. Här kommer du även att få läsa om några myter kring horoskop och få tips på fem bra ställen där du kan läsa ditt horoskop samt om horoskop är baserat på vetenskap. Låter det intressant? Fortsätt i så fall att läsa.  

Vad är Horoskop?

Horoskop är en astrologisk analys av planeternas och stjärntecknens lägen. Med hjälp av den informationen påstås astrologen kunna förutspå din framtid och avgöra hur du är som person. Astrologi är en uråldrig praktik, som verkar ha praktiserats först i Babylonien, nuvarande Irak, cirka 2000 år före Kristi födelse.

Astrologin utvecklades från ett kalendersystem som man använde för att förutse väder skiftena under året. Himlakropparnas cykliska rörelser sågs som gudomlig kommunikation.

Från Babylonien spred sig astrologin vidare till det antika Grekland, Arabvärlden och Rom. För Platon och Aristoteles, i det antika Grekland, var kunskap om stjärnorna en självklarhet. Astrologin som vi känner den idag uppstod dock i Egypten 200 år före Kristus, då grekisk mytologi och matematik kombinerades.

Astrologi

Horoskop

Intresse för stjärnor och stjärntydning är dock inte unikt för astrologin, utan ett vanligt inslag i religioner och andra myter. I Bibeln följer de tre vise männen Betlehemsstjärnan, som symboliserar Jesu födelse.

Den berättelsen är troligen baserad på en gammal persisk folktro som kopplade ihop stjärnor och nyfödda barn. Svaga stjärnor tyder på att det är ett ordinärt barn som fötts, medan en klart lysande stjärna betyder att en blivande kung eller dylikt hade kommit till världen.

Stjärnorna och de andra himlakropparna var även viktiga för Hinduer, kineser och Maya-indianerna. De utvecklade alla avancerade system för att genom att observera himlen kunna förutse vad som skulle hända på marken. Det finns dessutom en religion där man ser stjärnorna och planeterna som gudomliga och tillber dem.

Horoskops betydelse

Ordet horoskop har sitt ursprung i de grekiska orden ora som betyder tid och scopa som betyder observatör. Skrivna tillsammans i ordet horoskop blir betydelsen ”bild av timmen”.  

Under vissa perioder har astrologin varit förbjuden. Under romarriket var det populärt med astrologi, men företrädarna för kristendomen såg det som en hednisk praktik och förbjöd den. På slutet av 900-talet hävdes förbudet. Inom islam är det fortfarande haram, det vill säga helt otillåtet att hålla på med astrologi.

Första boken om Astrologi

I Europa publicerades den första astrologiboken mellan år 1010 och 1027. Astrologin blev snabbt en etablerad och allmänt accepterad vetenskaplig metod. Läkare fick till exempel lära sig hur stjärnorna och planeternas rörelser påverkar olika sjukdomar. Under nästan hela tiden som astrologin har funnits har den betraktats som en vetenskaplig teori, vid sidan av medicin, metrologi och astronomi.

På 1600-talet kom man fram till att astrologins världsbild, med jorden i centrum, inte stämde. I vår galax är det ju solen som alla andra planeter kretsar kring, inte jorden. Den vetenskapliga upptäckten ledde till att många slutade tro på astrologi och dess popularitet klingade av. Under upplysningstiden, som började på slutet av 1600-talet och slutade år 1800 var intresset för astrologi också svalt. 

Man utvecklade vetenskapliga metoder som gjorde det möjligt att visa att astrologi inte var en vetenskap, att teorins förutsägelser inte höll för granskning. Det gjorde att astrologins trovärdighet sjönk. År 1900 fanns det nästan ingen kvar som trodde på astrologi eller som praktiserade det.

Horoskop i den moderna tidsåldern

Astrologin ökade sedan i popularitet under 1960 och 70-talet i samband med att New Age-rörelsen kom till Sverige. New Age är ett samlingsbegrepp för en mängd olika metoder, till exempel meditation, tarot, astrologi, numerologi, pendel, helande stenar och ett intresse för ekologi. En sak som alla New Age-rörelserna har gemensamt är att de anser att allt hänger ihop. De syftar även alla till att utveckla en människas andlighet. Horoskopen som dök upp i dags- och veckopressen hjälpte säkert också till med att öka intresset för fenomenet.

De senaste åren har intresset för astrologi ökat igen. Mellan 2016 och 2017 har antalet visningar på astrologi-videor på Youtube ökat med 62 procent. På Facebook har man kunnat se att astrologiskt material har ökat i popularitet med hela 116 procent.

Horoskop och andlighet

En anledning till den ökade populariteten skulle kunna vara att vi har blivit allt mer sekulariserade och använder astrologin för att få in lite andlighet i sitt liv. Vissa menar även att det finns ett behov att ha något mystiskt som man inte kan svara på. Religionshistorikern Manon Hedenborg säger att astrologin ”… ger något slags känsla av förtrollning, andlig mening och sammanhang. Det viktigaste är inte om det är bokstavligt sant eller går att bevisa empiriskt”.

Horoskopen passar dessutom perfekt in i vår självcentrerade moderna tid. En annan anledning till den ökade populariteten är möjligen att samhället numera ställer väldigt höga krav på vetenskaplighet och fakta. Att läsa horoskop och ägna sig åt astrologi blir då som en liten protest mot ett samhälle där man vill att allt ska vara faktabaserat och mätbart. Enligt en artikel skulle horoskopen även kunna ses som en feministisk protest mot samhället, där det huvudsakligen är män som får genomslag för sina idéer.  

Horoskop & Astrologi, hur hänger de ihop?

Astrologi är en pseudovetenskap där man anser att stjärnbilders och olika planeternas ställningar på himlen påverkar våra liv. Astrologerna anser även att de kan förutse framtiden och få tillgång till övermänsklig kunskap genom att studera stjärnhimlen.

Ett horoskop är ett resultat av astrologiska analyser av stjärntecknens positioner och planeternas avstånd till varandra, med mera. I ett horoskop kan du få reda på hur din framtid kommer att gestalta sig eller vad du har för personlighet.

De olika stjärntecknen i horoskopen 

Inom astrologin använder man sig av tolv olika stjärntecken idag. Här kommer vi att namnge och beskriva dem lite närmare. Det är lätt att ta reda på vilket stjärntecken man tillhör. Du behöver bara veta vilket datum du eller personen du vill spå är född.

Väduren – Du räknas som vädur om du är född mellan 21 mars och 19 april. Vädurar anses vara stolta, ivriga, rastlösa, utmanande och aktiva. De ska även tycka om att improvisera. Vädurar ska dessutom gilla att ta stora risker och tävla. Väduren är ett eldtecken och påverkas av solen och mars.

Oxen – Om du är oxe är du född mellan 20 april och 20 maj. Enligt astrologin så är en oxe lugn, praktisk, kärleksfull och obenägen att ta risker. De menar även att oxar brukar ha kreativa eller skapande yrken, till exempel snickare, konstnär eller florist. Oxar har jord som sitt element och styrs av Venus.

Tvillingarna – Tvillingar är födda mellan 21 maj och 20 juni. Enligt astrologerna är tvillingar sociala och öppenhjärtiga. De ska även ha lätt för att anpassa sig. De har luft som sitt element och styrs av Merkurius.

Kräftan – För att höra till stjärntecknet kräftan, eller cancer som det också kallas, ska du vara född mellan 21 juni och 22 juli. Kräftor är envisa, kreativa, trofasta och temperamentsfulla. De hör till elementet vatten och styrs av månen.

Lejonet – Du hör till stjärntecknet lejonet om din födelsedag är mellan 23 juli och 22 augusti. Stjärntecknet lejon heter leo på engelska och latin. Enligt astrologin har lejon många positiva egenskaper. De är kreativa, snälla, humoristiska och generösa. Några av deras negativa egenskaper är lathet, lättretlighet och egocentricitet. Lejon är ett eldtecken som styrs av solen.

Jungfrun – Om du är född mellan 23 augusti och 22 september hör du till stjärntecknet jungfrun. Astrologer brukar beskriva jungfrur som praktiska, lojala, tålmodiga och flitiga. Några av deras negativa egenskaper är dock att de tenderar att vara oroliga, pedanta och överdrivet kritiska. De styrs av Merkurius och tillhör elementet jord.

Vågen – De som tillhör stjärntecknet vågen är födda mellan 23 september och 22 oktober. De som är födda i det här stjärntecknet är samarbetsvilliga, diplomatiska, sociala och rättvisa. Astrologin tillskriver dem emellertid även några negativa egenskaper, som oförsonlighet, självömkan och velig. Vågen är ett lufttecken som sägs styras av planeten Venus.  

Skorpionen – Du som är född mellan 23 oktober och 21 november hör till stjärntecknet skorpionen. Skorpioner är modiga, envisa och kloka. Dessvärre har de även några negativa egenskaper, de har nämligen en tendens att vara våldsamma, hemlighetsfulla och avundsjuka. Skorpionen hör till elementet vatten och styrs av Pluto.

Skytten – Skytten är ett eldtecken som du tillhör om du är född mellan 22 november och 21 december. Enligt astrologiläran är du storsint, positiv, djupsinnig, generös och humoristisk. Däremot kan du även vara otålig och föränderlig och sakna takt.  Skytten styrs av Jupiter.

Stenbocken – För att höra till stjärntecknet Stenbocken, eller Capricorn som tecknet heter på engelska och latin, ska du vara född mellan 22 december och 19 januari. Stenbockar är bra på att ta ansvar, är disciplinerade och humoristiska. Tyvärr kan de även vara lite fyrkantiga och kompromisslösa. Tecknet hör till elementet jord och styrs av Saturnus.  

Vattumannen Om du är född mellan 20 januari och 18 februari tillhör du stjärntecknet Vattumannen. De som hör till det stjärntecknet, som kallas Aquarius på latin och engelska, är blyga och tystlåtna. De är även nyskapande, självständiga och humanistiska. Nackdelarna med vattumän är att de kan vara nyckfulla, reserverade och envisa. Vattumannen styrs av Uranus och tillhör elementet luft.

Fiskarna – Du hör till stjärntecknet fiskarna om du är född mellan den 19 februari och 20 mars. Fiskar påstås vara kreativa, musikaliska, snälla, visa och empatiska. Några av deras svagheter är att de kan vara fega och hemlighetsfulla. Stjärntecknet hör till elementet vatten och styrs av planeten Neptunus.

Varför läsa horoskop?

Ett horoskop kan ge dig levnadsråd och vägledning. Även om dessa bör tas med en nypa salt, eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis för att det som astrologerna påstår skulle kunna stämma. Om du upplever att du har fastnat och inte vet hur du ska gå vidare, till exempel velar mellan två olika alternativ, kan det kanske hjälpa att läsa ett horoskop.

Om du tror på astrologi och horoskop kan de göra dig optimistisk och självsäker. Du vet ju vad som väntar och kan möta framtiden med tillförsikt. Om det är tuffa tider som väntar är du trots allt förberedd och kan hantera det bättre.

Horoskopet beskriver din personlighet och kan ge dig råd om hur du ska bete dig i relationer och vilket stjärntecken du passar bäst tillsammans med.

Att läsa horoskop kan även göra att man känner att man får kontakt med något högt och mäktigt som styr alla våra liv. Sverige är ett väldigt sekulariserat land, det är inte alls lika många som tror på Gud nu som det var en gång i tiden. Kanske kan horoskopen agera som en ersättning för religionen. Man får tro på något högre men behöver inte kalla sig för religiös.

Är Horoskop vetenskap?

Nej, det finns inga vetenskapliga belägg för att det som horoskopen säger skulle stämma. Horoskopens giltighet har länge ifrågasatts, i och med att vår förståelse av världen har utvecklats. En vetenskaplig utveckling som slog hårt mot horoskopen var till exempel att man insåg att det inte var jorden som var planeten som vintergatans andra planeter kretsar kring, utan solen. Då blir det ju lite konstigt att hävda att stjärnhimlen skulle bära på hemliga budskap till just oss på jorden, då vi inte är i centrum i galaxen. Dessutom flyttar sig solen lite varje år, via så kallad precession, vilket har fått till följd att astrologin idag inte stämmer överens med stjärnbilderna.  

Med det sagt så har astrologin inslag av vetenskap, som kan ge trovärdighet till de påhittade, mer andliga inslagen. Delen av astrologi där man kalkylerar planeternas och stjärnornas rörelser är vetenskaplig. De observationer som astrologer gör i den delen följer ett vetenskapligt tillvägagångssätt och stämmer överens med observationer man gjort inom astronomin. Skillnaden är den andra delen, där astrologin delar in stjärnhimlen i stjärntecken med olika egenskaper och anser sig kunna uttyda hemliga budskap om vår framtid och hurdana vi är. Där lämnar astrologin allt empiriskt mätbara bakom sig och blir en pseudovetenskap.

Inom astrologin brukar de olika stjärntecknen som sagt användas för att avgöra en persons karaktär. Resultaten man får med den här metoden är dock inte pålitliga, vilket man har kunnat bevisa med flera vetenskapliga studier. I ett blindtest har man till exempel kommit fram till att deras förutsägelseförmåga inte är bättre än slumpen.

Stjärntecknen kan även användas för att skriva horoskop, i vilka man förutser en människas framtid. Den här metoden är också opålitlig. En astrologs förutsägelser kan vara helt annorlunda än en annans, om samma person. Det är ändå många människor som tror på horoskop och som anser att deras förutsägelser stämmer exakt med deras liv.

En förklaring till det är att personer tolkar informationen, som brukar vara mångtydig, så att den lever upp till deras förväntningar. Horoskopens språk kan också göra att de framstår som vetenskap. Om ett stjärntecken förekommer tillsammans med horoskopet gör det att det framstår som mer vetenskapligt och övertygar fler. En annan sak som kanske skulle kunna uppfattas göra astronomin trovärdig är att man har använt sig av astrologi i tusentals år.    

Många som använder sig av astrologi och horoskop hävdar att metoderna är vetenskapliga, men faktum är att de inte följer några vetenskapliga metoder och man har inte kunnat hitta några belägg för att det de kommer fram till skulle stämma oftare än slumpen. Horoskop kan alltså inte kallas för en vetenskap. Istället är astrologi ett praktexempel på en pseudovetenskap.

Man skulle emellertid kunna invända att något inte behöver vara fel bara för att det inte finns något vetenskapligt stöd för det. I framtiden kanske vi kommer att kunna hitta några vetenskapliga belägg för det astrologerna hävdar. Antagligen inte, men det är inte omöjligt.

Kristendomen har också kritiserat horoskopen. Evangelisten Billy Graham säger att stjärnorna är ett sätt för Gud att visa sin makt och härlighet, inte verktyg för att förutse framtiden.

Myter om horoskop

Horoskopen och astrologin är i stort baserad på myter som saknar faktagrund. En av de, för läran grundläggande, myterna är att planeterna och deras rörelser skulle kunna påverka oss människor i vårt dagliga liv.

En annan vanlig myt är att astrologi bara är en trend. Det stämmer inte, eftersom läran har funnits otroligt länge. Det finns lite olika uppgifter om exakt hur länge, men i alla fall handlar det om tusentals år. Läran finns på många platser och i många olika kulturer. På medeltiden var astrologin en självklar del av vardagen och kulturen. Nu för tiden är det många som avfärdar astrologin som nonsens, men att det har funnits så länge har gjort att den har hunnit ha en inverkan på vår kultur och våra berättelser. De är inte lika allmänt kända som Bibels berättelser, som nu också betraktas som nonsens av många, men som likväl är en del av vår kulturs historia och andliga mytbildning. Någonstans måste vi ändå respektera det, även om vi inte tror på det som de här lärorna predikar.

En annan myt är att astronomi och astrologi är samma sak. Både astronomer och astrologer mäter himlakroppars rörelser, men det är bara astrologerna som menar att planeterna och stjärnornas lägen påverkar oss och att himlakropparnas lägen när vi föds är avgörande för vår personlighet.

Enligt en annan myt skulle astrologin vara baserad på magi och det paranormala. Astrologin är baserad på matematiska beräkningar av himlakropparnas lägen. Ursprungligen var astrologin en utveckling av tidigare existerande kalendersystem, som användes för att förutse kommande säsonger. De här vädercyklerna sågs som tecken på gudomlig kommunikation. Det finns däremot ingen vetenskaplighet i astrologernas förutsägelser eller karaktärsomdömen. Stjärntecknen är baserade på filosofi och myter.  

Ytterligare en vanlig myt är att horoskop bara är generaliseringar som ska passa alla. Det är visserligen sant om horoskopen som förekommer i vissa nyhetstidningar, men det går att få ut mycket bättre information än så i ett individuellt ställt horoskop, enligt astrologen Cindy McKean.

Bästa ställen att läsa ditt horoskop

Idag är det lättare än någonsin att få tag på horoskop. Förut var man tvungen att köpa en tidning, men nu finns det massor av hemsidor där du kan ta del av ditt horoskop helt utan kostnad. Att utbudet är så stort gör emellertid att det kan bli svårt att välja, och avgöra vilka sidor som är bäst. Ingen fara, här kommer de fem bästa horoskopsajterna som finns just nu. Alla sidor vi rekommenderar publicerar horoskop för alla stjärntecken varje vecka.

Damernas världDamernas värld har inte bara mode- och livsstilstips. De har även veckohoroskop, månadshoroskop och årshoroskop.

VeckorevynVeckorevyn är en innehållsrik tidning där du kan läsa om hälsa, mode, filmer och serier och smink, men här kan du även ta del av ett nytt horoskop varje vecka. De publicerar specialskrivna horoskop för alla stjärntecknen. Veckorevyn har även en podd, Horoskoppodden, för dig som vill lära dig ännu mer om astrologi.

Amelia – Amelia är en fullmatad webbtidning med artiklar om hälsa, mode, arbetslivet, livsstil och relationer. Amelia har även veckohoroskop och månadshoroskop.

Scorpio Rising – Varje vecka lägger Scorpio Rising ut nya horoskop. Deras horoskop är ovanligt omfångsrika. Förutom de vanliga råden och förutsägelserna får du varje vecka ett tips på en låt som passar dig särskilt bra den här veckan och så får du veta vilken dag som är mest romantisk för dig. På Scorpio Rising kan du även läsa årshoroskop och om du vill kan du boka in en personlig konsultation med Scorpio Risings astrolog Sofia Pontén.

Metro Mode – På Metro mode kan du, som man hör på namnet, läsa om mode, men även relationer, hälsa, nöjen, karriären och skönhet. På Metro mode kan du även ta del av ditt veckohoroskop. De har även artiklar som tipsar om hur vad astrologin säger om din relation, till exempel, så är du som partner enligt ditt stjärntecken.

Summering

Astrologi är en pseudovetenskap som hävdar att det går att utläsa människors framtid och personligheter genom att spå i stjärnorna. Läran utvecklades från ett kalendersystem som användes för att förutspå hur säsongerna skulle utvecklas. I de här kalendrarna såg man himlakropparnas rörelser som en slags gudomlig kommunikation som måste tolkas.

Astrologi har funnits i tusentals år, och praktiserades först i Babylonien, det som nu är Irak cirka 2000 före Kristus. Under nästan hela tiden som astrologin har existerat har den setts som en vetenskap bland andra, men på 1800-talet blev det ändring på det. Då utvecklades vetenskapliga metoder som kunde bevisa att astrologin inte hade något att göra med vetenskap. Det gjorde såklart att lärans trovärdighet störtdök.

Sedan New Age-rörelsen nådde Sverige har det blivit populärare med paranormala saker som astrologi, horoskop, pendel och kristaller. Horoskop är en praktik som passar bra in i vår egocentriska kultur, då man får fokusera på sig själv och sin framtid. Att läsa horoskop skulle även kunna vara ett sätt att få in lite andlighet i sitt liv, i en tid då många inte är religiösa. Det skulle också kunna ses som en slags protest mot ett samhälle där i princip allt måste vara bevisat och vetenskapligt.

I artikeln ovan hittar du en komplett lista med alla de tolv stjärntecknen som används inom astrologin. Vi beskriver de egenskaper som astrologin brukar tillskriva dem, vilket element stjärntecknen tillhör och vilka planeter som styr dem.

I den här artikeln har vi även tagit upp en rad myter om horoskop. Till exempel förklarar vi att astrologi inte är någon trend, utan har funnits i massor av år.

Astrologi är stjärntolknings-metoden man använder sig av för att få fram horoskop. Horoskopen är själva förutsägelserna, råden eller beskrivningarna av din personlighet som du numera kan hitta i flera dags- och veckotidningar. Det finns även några riktigt bra hemsidor med horoskop som vi rekommenderar i artikeln. Dessa är Scorpio Rising, Amelia, Veckorevyn, Damernas värld och Metro Mode.

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sport

Managed By Afrotjejen